الا به ذکر الله تطمئن القلوب
 
 

 کلاسهای فوق برنامه شامل :

 •  
   آموزش قرآن
   
 •  
   آموزش زبان انگلیسی
   
 •  
   آموزش زبان فرانسه
   
 •  
  آموزش موسیقی
   
 •  
   آموزش ایروبیک
   
 •  
   آموزش نقاشی
   
 •  
   آموزش سفالگری
   
 •  
   کارگاه خلاقیت ریاضی
   
 •  
   کارگاه شیرینی پزی و آشپزی
   
 •  

   
 
 
منوی راهنما
 
 

 

مراکز پیش دبستانی و مهدکودک رسالت