الا به ذکر الله تطمئن القلوب
 
 
سال   مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور کاپ ميانگين امتيازها
۱۳۹۲–۱۳۹۳ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۳–۱۳۹۴ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۴–۱۳۹۵ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۵–۱۳۹۶ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۶–۱۳۹۷ مدال ۱
امتياز ۵ ۱۰
۱۳۹۷–۱۳۹۸ مدال ۰
امتياز

 
 
منوی راهنما
 
 

 

مراکز پیش دبستانی و مهدکودک رسالت