الا به ذکر الله تطمئن القلوب
 
 
گزارش کلی
مجموع ۲۱۳۰ بازديد و ۱۵۴۹۱ دسترسی از تاريخ سه شنبه ، ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ صورت گرفته است.
امروز ۱۳ بازديد کننده داريم.
ديروز ۱۵ بازديد کننده داشتيم.
بیشترين سيستم عامل مورد استفاده توسط بازديدکنندگان Unknown می باشد.
بیشترين مرورگر وب مورداستفاده توسط بازديدکنندگان Konqueror/Safari می باشد.
بهترین روز با مجموع بازديد ۴۱۹ روز دوشنبه می باشد.
بهترین ماه با مجموع بازديد ۵۴۹ ماه آبان می باشد.
بهترین ساعت با مجموع بازديد ۱۷۴ ساعت ۹ می باشد.
آمار مشاهدات سایت بر حسب سيستم عامل مورد استفاده
Linux/Unix
  34.18% (728)
Microsoft Windows NT
  12.72% (271)
Macintosh
  16.2% (345)
Unknown
  34.98% (745)
Microsoft Windows XP
  1.88% (40)
Microsoft Windows
  0.05% (1)
آمار مشاهدات سایت بر حسب مرورگر وب مورد استفاده
Konqueror/Safari
  54.51% (1161)
Mozilla/Netscape 6.x
  9.15% (195)
scrapy
  0.05% (1)
mozilla
  34.41% (733)
Unknown
  0.28% (6)
Microsoft Internet Explorer 6.x
  1.13% (24)
ccbot
  0.47% (10)
آمار مشاهدات سایت بر حسب روزهای هفته
یکشنبه
  13.43% (286)
دوشنبه
  19.67% (419)
سه شنبه
  14.55% (310)
چهارشنبه
  13.94% (297)
پنج شنبه
  14.04% (299)
جمعه
  11.22% (239)
شنبه
  13.15% (280)
آمار مشاهدات سایت بر حسب ماههای سال
شهریور
  4.88% (104)
مهر
  22.02% (469)
آبان
  25.77% (549)
آذر
  16.57% (353)
دی
  14.18% (302)
بهمن
  14.65% (312)
اسفند
  1.92% (41)
آمار مشاهدات سایت بر حسب ساعات روز
۰:۰۰-۰:۵۹
  4.04% (86)
۱:۰۰-۱:۵۹
  3.62% (77)
۲:۰۰-۲:۵۹
  3.33% (71)
۳:۰۰-۳:۵۹
  3.85% (82)
۴:۰۰-۴:۵۹
  5.07% (108)
۵:۰۰-۵:۵۹
  6.24% (133)
۶:۰۰-۶:۵۹
  6.57% (140)
۷:۰۰-۷:۵۹
  7.23% (154)
۸:۰۰-۸:۵۹
  6.57% (140)
۹:۰۰-۹:۵۹
  8.17% (174)
۱۰:۰۰-۱۰:۵۹
  7.32% (156)
۱۱:۰۰-۱۱:۵۹
  7.56% (161)
۱۲:۰۰-۱۲:۵۹
  6.67% (142)
۱۳:۰۰-۱۳:۵۹
  5.07% (108)
۱۴:۰۰-۱۴:۵۹
  4.98% (106)
۱۵:۰۰-۱۵:۵۹
  4.55% (97)
۱۶:۰۰-۱۶:۵۹
  5.63% (120)
۱۷:۰۰-۱۷:۵۹
  5.31% (113)
۱۸:۰۰-۱۸:۵۹
  5.87% (125)
۱۹:۰۰-۱۹:۵۹
  5.82% (124)
۲۰:۰۰-۲۰:۵۹
  6.38% (136)
۲۱:۰۰-۲۱:۵۹
  5.45% (116)
۲۲:۰۰-۲۲:۵۹
  4.23% (90)
۲۳:۰۰-۲۳:۵۹
  4.13% (88)
 
 
منوی راهنما
 
 

 

مراکز پیش دبستانی و مهدکودک رسالت