الا به ذکر الله تطمئن القلوب
 
 
گزارش کلی
مجموع ۱۳۵۳ بازديد و ۱۰۲۰۳ دسترسی از تاريخ سه شنبه ، ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ صورت گرفته است.
امروز ۱۶ بازديد کننده داريم.
ديروز ۱۵ بازديد کننده داشتيم.
بیشترين سيستم عامل مورد استفاده توسط بازديدکنندگان Linux/Unix می باشد.
بیشترين مرورگر وب مورداستفاده توسط بازديدکنندگان Konqueror/Safari می باشد.
بهترین روز با مجموع بازديد ۳۱۳ روز دوشنبه می باشد.
بهترین ماه با مجموع بازديد ۵۴۹ ماه آبان می باشد.
بهترین ساعت با مجموع بازديد ۱۲۳ ساعت ۹ می باشد.
آمار مشاهدات سایت بر حسب سيستم عامل مورد استفاده
Linux/Unix
  34.52% (467)
Microsoft Windows NT
  12.71% (172)
Macintosh
  19.44% (263)
Unknown
  31.19% (422)
Microsoft Windows XP
  2.07% (28)
Microsoft Windows
  0.07% (1)
آمار مشاهدات سایت بر حسب مرورگر وب مورد استفاده
Konqueror/Safari
  57.5% (778)
Mozilla/Netscape 6.x
  9.31% (126)
mozilla
  30.67% (415)
Unknown
  0.3% (4)
Microsoft Internet Explorer 6.x
  1.63% (22)
ccbot
  0.59% (8)
آمار مشاهدات سایت بر حسب روزهای هفته
یکشنبه
  13.67% (185)
دوشنبه
  23.13% (313)
سه شنبه
  13.97% (189)
چهارشنبه
  12.86% (174)
پنج شنبه
  12.34% (167)
جمعه
  10.72% (145)
شنبه
  13.3% (180)
آمار مشاهدات سایت بر حسب ماههای سال
شهریور
  7.69% (104)
مهر
  34.66% (469)
آبان
  40.58% (549)
آذر
  17.07% (231)
آمار مشاهدات سایت بر حسب ساعات روز
۰:۰۰-۰:۵۹
  3.84% (52)
۱:۰۰-۱:۵۹
  3.1% (42)
۲:۰۰-۲:۵۹
  3.47% (47)
۳:۰۰-۳:۵۹
  3.99% (54)
۴:۰۰-۴:۵۹
  5.54% (75)
۵:۰۰-۵:۵۹
  6.06% (82)
۶:۰۰-۶:۵۹
  5.99% (81)
۷:۰۰-۷:۵۹
  6.58% (89)
۸:۰۰-۸:۵۹
  6.43% (87)
۹:۰۰-۹:۵۹
  9.09% (123)
۱۰:۰۰-۱۰:۵۹
  8.65% (117)
۱۱:۰۰-۱۱:۵۹
  8.87% (120)
۱۲:۰۰-۱۲:۵۹
  6.8% (92)
۱۳:۰۰-۱۳:۵۹
  4.73% (64)
۱۴:۰۰-۱۴:۵۹
  4.73% (64)
۱۵:۰۰-۱۵:۵۹
  4.29% (58)
۱۶:۰۰-۱۶:۵۹
  5.69% (77)
۱۷:۰۰-۱۷:۵۹
  4.95% (67)
۱۸:۰۰-۱۸:۵۹
  5.62% (76)
۱۹:۰۰-۱۹:۵۹
  5.84% (79)
۲۰:۰۰-۲۰:۵۹
  6.28% (85)
۲۱:۰۰-۲۱:۵۹
  5.1% (69)
۲۲:۰۰-۲۲:۵۹
  4.07% (55)
۲۳:۰۰-۲۳:۵۹
  3.99% (54)
 
 
منوی راهنما
 
 

 

مراکز پیش دبستانی و مهدکودک رسالت