نام ونام خانوادگی: شیدا فتاحی

سابقه کار: 25سال

مدرک تحصیلی: لیسانس روانشناسی گرایش مشاوره

دوره های گذرانده شده: دوره های کوتاه مدت و بلند مدت مقدماتی و تکمیلی مدیران- هلال احمر- دوره بهداشت - بازیهای آوازی، مهارتهای تدریس

 
 

منوی راهنما