نقاشی ماهی با کف دست

همانطور که بارها تاکید کرده ام ،نقاشی با دست به لحاظ تماس با رنگ ها بسیار هیجان انگیز بوده و می تواند خیلی خیلی در پرورش خلاقیت آن ها مفید باشد.

 

لوازم مورد نیاز:

-گواش یا رنگ های انگشتی

-قلم موی بزرگ

-مقوا

ابتدا زمینه ی مقوا را با رنگ و قلم مو ،آبی رنگ می زنیم.

اگر به عکس دقت کنید،گیاهان دریایی اثر انگشتان دست است.بنابراین برای کشیدن ،۴ انگشت را به رنگ سبز آغشته کرده و روی کار بزنید.پیشنهاد می کنم که برای قسمت های متفاوت،از سبز های مختلفی استفاده کنید.یا اگر فقظ یک رنگ سبز دارید،برای استفاده ی مجدد کمی سبز را با زرد یا آبی مخلوط کنید تا سبز روشن تر یا تیره تری داشته باشید.

برای کشیدن ماهی ها ،کف دست را به هر رنگی که دوست دارید آغشته کرده و روی کار بزنید.

برای کشیدن حباب ها و چشم و دهان ماهی می توانید از نوک انگشت به جای قلم مو استفاده کنید.

 
 
 

منوی راهنما