نام و نام خانوادگی: الهام گوهری

سابقه کار: 19 سال

مدرک تحصیلی : کاردانی مدیریت بازاریابی

دوره های گذرانده شده : دوره های جهاد دانشگاهی - کیت زمین - کمکهای اولیه- تربیت مربی کودک

دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت (مقدماتی و تکمیلی)- دوره های تنبلی چشم- بازی های آوازی-دوره  بهداشت

 
 

منوی راهنما