نقاشی با گوش پاک کن

این فعالیت قطعا یکی از زیباترین و جذاب ترین فعالیت های نقاشی برای کودکان است.

 

لوازم مورد نیاز :

-گوش پاک کن

-رنگ گواش

-ظرف یکبار مصرف

-کاغذ سفید

از هر رنگ مقداری در ظرف یکبار مصرف بریزید و چند گوش پاک کن در هر ظرف قرار دهید.

کاغذ سفید و ظرف رنگ ها را در اختیار کودک قرار دهید و از او بخواهید به جای قلم مو ها با گوش پاک کن و به صورت نقطه نقطه نقاشی کند.

 
 
 

منوی راهنما