نام و نام خانوادگی:ستاره آشفته

مدرک تحصیلی:لیسانس مشاوره

دوره های گذرانده شده:دوره های بهداشت، دوره تکمیلی، بازیهای آوازی

سابقه کار: 16سال

 

 

نام ونام خانوادگی:ساناز دفاعی


مدرک تحصیلی:دانشجوی مربی پیش دبستانی

دوره های گذرانده شده:دوره های مقدماتی و تکمیلی مربی کودک،دوره های جهاد دانشگاهی،دوره ها ی بهداشت،کمک های اولیه،کیت زمین، بازیهای آوازی

سابقه کار:4سال

 

نام ونام خانوادگی:نازیلا کیانیان


مدرک تحصیلی:
دانشجوی مربی پیش دبستانی

دوره های گذرانده شده:دوره های مقدماتی و تکمیلی مربی کودک،دوره های جهاد دانشگاهی،دوره ها ی بهداشت،هلال احمر،مهارتهای تدریس

سابقه کار: 5 سال

نام ونام خانوادگی:رویا خسروانی راد


مدرک تحصیلی:
لیسانس ادبیات

دوره های گذرانده شده:دوره های مقدماتی و تکمیلی مربی کودک،دوره ها ی بهداشت

سابقه کار: 9 سال

 
 

منوی راهنما