نام ونام خانوادگی:مهناز غفاریان نعمتی ثالث

مدرک تحصیلی:لیسانس زبان

دوره های گذرانده شده :دوره های مقدماتی و تکمیلی مربی کودک،دوره های بهداشت، هلال احمر

سابقه کار:12سال

 

 

نام ونام خانوادگی:کتایون حسین زاده

مدرک تحصیلی:لیسانس مدیریت صنعتی

دوره های گذرانده شده :دوره های مقدماتی و تکمیلی مربی کودک، بازیهای آوازی

سابقه کار:10سال

 

نام ونام خانوادگی:فرشته حوتی

مدرک تحصیلی:لیسانس نرم افزار

دوره های گذرانده شده :دوره های مقدماتی و تکمیلی مربی کودک

سابقه کار:6سال

 
 

منوی راهنما