سرکارخانم نصیریان:

آرامش , آموزش و پرورش کودکان از واجبات رشد آنهاست. ما تلاش کرده ایم که بهترین شرایط را برای کودکان شما بسازیم و با آرامش خود به بهترین شکل کودکان شما را به سمت آموزش هدایت کنیم و بتوانیم پرورش آنان را در جنبه های مختلف کامل کنیم پس دست یاری به ما دهید و در این راه همراهیمان کنید تا مانند همیشه سربلند و سرافراز باشیم .

 
 

منوی راهنما