مدارک مورد نیازثبت نام

 

1- 6قطعه عکس

2-فتوکپی شناسنامه کودک-پدرو مادر

3- فتوکپی کارت ملی پدرو مادر

4- فتوکپی کارت واکسیناسیون

5-گواهی صحت سلامت از پزشک متخصص کودکان

6-  آزمایش انگل

 

 

 
 

منوی راهنما