وسایل مورد نیاز کودک

در زمینه استفاده از وسایل این نکته مهم است ،که به علت بروز رفتارهایی از کودک که در آن مالکیت های شخصی نیز مشهود است ، مهدکودک وسایل کودکان را تهیه کرده تا حس مالکیت فردی کودکان نسبت به وسایل از بین رفته وزمینه مشارکت در کودکان در استفاده از وسایل توسعه یابد هم چنین کودکان از یک نوع وسیله بهره گیرند .

در همین رابطه لازم است به اطلاع والدین گرامی برسانیم شهریه سالیانه مهدکودک علاوه بر تقبل هزینه های مربوط به آموزش کودکان هزینه کلیه کتابهاولوازم التحریری که در طول سال مورد استفاده کودکان قرار می گیرد وهمچنین شرکت کودکان در جشنهایی که بمناسبتهای مختلف برگزار می گرددوگردشهای خارج از مهد وچوایزی که در طول سال به مناسبتهای مختلف از طرف مهدکودک به کودکان اهدا می گردد،شامل می شود.

 وسایل شخصی:

 

* ظرف چاشت


* دمپایی

 

* قمقمه آب

 


 
 

منوی راهنما