نظرخواهی::آمار نظرخواهی
 
به نظر شما اطلاعات موجود در سایت باعث آشنایی کاربران اینترنت با مهد کودک ما می شود ؟
بله کاملا:
54.00%  
بله ولی نه کاملا:
17.00%  
نسبتا بله:
8.00%  
بسیار کم:
7.00%  
خیر خوب نیست:
14.00%  
تعداد آرا: 100
تعداد نظرات 0
 
 
 
 

منوی راهنما