🌺🌺🌺  توجه   توجه  🌺🌺🌺
والدین گرامی مهدکودک مهررضاوزهرا
برنامه اردیبهشت ماه عزیزان به قرارزیرمیباشد
❣️دوشنبه98/2/23:معاینه پزشکی وفرستادن دفترچه بیمه همراه نوگلان
❣️چهارشنبه98/2/25:عکس لوح ازتمامی عزیزان گرفته میشود
❣️سه شنبه98/2/31:عکس نوروزبالباس مهمانی
❣️چهارشنبه98/3/1:عکس تولدبالباس مهمانی
👯‍♀👯‍♂👯‍♀👯‍♂👯‍♀👯‍♂👯‍♀👯‍♂
درروزهای فوق عزیزان مرتب وآراسته ساعت 8صبح درمهدحضورداشته باشندساعت ترخیص13:15میباشد
برنامه های فوق تکرارنمی شودپس عزیزان به هیچ وجه غیبت نکنند
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
مجتمع فرهنگی آموزشی رضاوزهرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه غذایی

 

**

 

 

کوچولوی  قشنگم

امیررضا قدیریان
۲۷/ ارديبهشت/ ۱۳۹۲

 

 

تولدت مبارک 

 

 

لطفا روی هدیه تولدت کلیک کن قشنگم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برای مشاهده کلیک نمایید

فعا لیتهای فرهنگی رضاوزهرا


آلبوم مهد
تربیت کودک
رنگ آمیزی
Google


 


چاشت نوگلان
کلاس فوق برنامه
آموزش قرآن
آموزش تصویری انگلیسی
بازیهای کودکانه
معرفی کتاب