عزیزان جهت ثبت نام و شرکت نوگلان در کلاسهای فوق به دفتر مهدکودک مراجعه نمایید
💖💖💖💖💖💖💖
مهدکودک هوشمندرضاوزهرا

والدین عزیزمهدکودک رضاوزهرا(شعبه معاد)
👩‍🔬👨‍🔬👩‍🔬👨‍🔬👩‍🔬👨‍🔬👩‍🔬👨‍🔬
برنامه دندان پزشکی درروزچهارشنبه ۹۷/۱۰/۱۲ساعت ۸:۳۰درمهدکودک برگزار میگردد
🧚‍♂🧚‍♀🧚‍♂🧚‍♀🧚‍♂🧚‍♀🧚‍♂🧚‍♀
لطف کنید عزیزان دفترچه بیمه همراه داشته باشندوحتمانوگلان دندانهای خودرامسواک بزنند
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
 روابط عمومی مجتمع آموزشی و فرهنگی هوشمند رضاوزهرا

 
 

 

 

 

 

 

منوی راهنما
لطفاً نظر بدهید.
نظر شما راجع به اطلاعات موجود در سایت چیست؟

تعداد آرا: (347)
تعداد نظرات (0)