ارسال شده توسط vahidbateni در تاریخ دو شنبه ، ۱۰ اسفند ۱۳۸۸
بهزیستی

 

برگزاری همایش مهدهای کودک الکترونیک در استان خوزستان:

 

سرکار خانم نهاوندی، معاونت محترم امور اجتماعی سازمان بهزیستی استان خوزستان گفت : درنظر است با یاری خداوند متعال پنجشنبه مورخ 29 بهمن ماه 88 در همایش باشکوهی که با همکاری مجری پروژه شبکه مهدهای کودک الکترونیک ایران، با هدف ترویج فرهنگ استفاده ازخدمات موجود در شبکه مهدهای کودک الکترونیک برگزار خواهد شد، دستاوردهای پیاده سازی شبکه در شهرستان اهواز، شرح برنامه های آتی درخصوص پیاده سازی شبکه در دیگر شهرستان های استان خوزستان همچنین ارائه گزارش در خصوص خدمات جدید ارائه شده به مهدهای کودک، نهاوندی افزود در نظر است از کلیه دست اندرکاران اجرای پروژه در استان خوزستان، تقدیر به عمل آوریم همچنین به مدیران و مربیان مهدهای کودک فعال عضو شبکه جوایز نفیس به همراه لوح تقدیر و گواهی نامه پایانی اهدا خواهد شد، نهاوندی در پایان افزود یکی از دشوارترین مراحل ارائه خدمات از طریق وب، فرهنگ سازی جهت استفاده از خدمات به صورت غیر حضوری همچنین تغییر سازوکارهای سنتی به جدید می باشد که امید است با انجام اقدامات تشویقی از این دست و ایجاد انگیزه به این مهم دست یابیم.

 

آغاز مرحله دوم ارائه خدمات سازمان بهزیستی خوزستان به مهدهای کودک :

 

نهاوندی / معاونت اموراجتماعی سازمان بهزیستی استان خوزستان

به گزارش باطنی، مدیر پروژه، با حمایت های انجام شده از سوی سازمان بهزیستی استان خوزستان موفق به اتمام آموزش و تحویل حقوق دسترسی مورد نیاز به مهدهای کودک شهرستان اهواز شدیم، مطابق برنامه ریزی های انجام شده مرحله اول برقراری ارتباط مهدهای کودک با کارشناسان سازمان و اداره بهزیستی شهرستان انجام گرفت اکنون با شروع سال آموزشی 89-88 دومین مرحله ارائه خدمات الکترونیک به صورت ارسال فرم آمار ماهیانه بین مهدهای کودک شهرستان اهواز و کارشناسان اداره بهزیستی آن شهرستان همچنین مسئولان سازمان بهزیستی استان خوزستان انجام خواهد شد، به گفته سرکارخانم نهاوندی، معاونت محترم سازمان بهزیستی استان خوزستان، فرم آمار دومین مرحله ارائه خدمات سازمان بهزیستی به مهدهای کودک می باشد وی درادامه افزود با توجه به همکاری بسیارخوب مهدهای کودک استان خوزستان در پیاده سازی شبکه مرحله به مرحله بر تعداد سرویس دهی ها از طریق شبکه به مهدهای کودک افزوده خواهد شد، نهاوندی افزود ارائه خدمات الکترونیک علاوه بر افزایش کیفیت و سرعت در خدمات دهی منجر به کاهش هزینه و اتلاف انرژی و زمان خواهد شد، امید است بایاری خداوند متعال بتوانیم هرچه سریعتر به اهداف کلان تعیین شده دست یابیم.

 

 

همایش مشترک کانون همیاری مهدهای کودک و شبکه مهدهای کودک الکترونیک ایران در استان خوزستان

سه شنبه 29/11/87  همزمان با همایش معرفی و عضویت مهدکودک های روستایی در استان اصفهان همایش مشترک کانون همیاری مهدهای کودک و شبکه مهدهای کودک الکترونیک ایران در استان خوزستان درسالن همایش های اداره بهزیستی شهرستان اهواز برگزار گردید. طی این همایش ابتدا وحید باطنی ، مدیرآموزش شبکه به تشریح گام های اجرای پروژه در استان خوزستان پرداخت وی در ادامه گزارش دوره های برگزار شده را به حضار ارائه کردسپس جناب آقای روشن بین، ریاست اداره بهزیستی شهرستان اهواز ضمن تقدیر و تشکر از پیاده سازی بسیار خوب شبکه درآن شهرستان گفت: امروزه استفاده از تکنولوژی های جدید و بکارگیری راه حل های نوین نقش موثری درپیش برد اهداف سازمان های بزرگ از جمله سازمان بهزیستی ، روشن بین افزود ، استفاده از راه حل های جدید نقش تعیین کننده ای در ارائه خدمات بهتر با هزینه کمتر و کیفیت بهتر خواهد داشت وی در ادامه حمایت سازمان را ازتداوم شبکه ابراز نمود پس از آن جوایز برندگان مسابقه شماره 2 شبکه همچنین گواهی پایان دوره به مدیران و مربیان مهدهای واجدشرایط اهدا گردید.

 

 

افتتاح پروژه :

به گزارش مدیر پروژه شبکه مهدهای کودک الکترونیک ایران، مطابق برنامه زمان بندی پیاده سازی شبکه به صورت یکپارچه در استان پهناور خوزستان، سه شنبه 18/1/88 طی جلسه ای که با حضور جناب آقای ظاهری، ریاست محترم سازمان بهزیستی استان ، سرکار خانم نهاوندی ، معاونت امور اجتماعی سازمان ، نماینده کانون همیای و مدیران پروژه در محل سازمان بهزیستی استان خوزستا تشکیل گردید ابتدا جمال برقی ، مدیر توسعه شبکه ، گزارشی از روند پیاده سازی پروژ به حضار ارائه کرد سپس وحید باطنی، مدیر آموزش شبکه شرح مفصلی در خصوص نحوه ارائه خدمات ارائه نمو د، در ادامه مدیر پروژه آغازفاز ارائه خدمات سازمان بهزیستی به مهدکودک های شهرستان اهواز را اعلام کرد.