ارسال شده توسط vahidbateni در تاریخ دو شنبه ، ۱۰ اسفند ۱۳۸۸
بهزیستی

برگزاری همایش مهدهای کودک الکترونیک در استان خوزستان:

 

مطابق برنامه ریزی های قبلی شنبه مورخ 8 اسفند ماه 88 در همایشی که با همکاری مجری پروژه شبکه مهدهای کودک الکترونیک ایران، کانون همیاری مهد های کودک و سازمان بهزیستی اهواز با هدف ترویج فرهنگ استفاده ازخدمات موجود در شبکه مهدهای کودک الکترونیک برگزار شد، دستاوردهای پیاده سازی شبکه در شهرستان اهواز، شرح برنامه های آتی درخصوص پیاده سازی شبکه در دیگر شهرستان های کشور همچنین ارائه گزارش در خصوص خدمات جدید ارائه شده به مهدهای کودک از جمله برنامه های برگزار شده در این همایش بود . (برای خواندن متن کامل خبر روی دکمه خواندن کل خبر کلیک کنید)

 

 

 

رئیس کانون همیاری مهد های کودک خوزستان با مخاطب قرار دادن مدیران مهد های کودک آگاهی به دانش کامپیوتر را از ضروریات روز دانست باغ وردانی افزود قطعا با وجود چنین پروژه هایی می توان با هدف بهتری در جهت ارتقاء سطح دانش کامپیوتر گام نهاد . در ادامه صادق خجسته ریاست اداره بهزیستی اهواز که به تازگی در این سمت منصوب گردیده است گفت با توجه به پیاده سازی کامل این پروژه در شهرستان اهواز باعث تعجب خواهد بود اگر ارتباطات سازمان بهزیستی با مدیران مهد های کودک همچنین جمع آوری اطلاعات مختلف از طریق حضور فیزیکی و کاغذ انجام گیرد وی افزود از برنامه های جدی سازمان استفاده کامل از این شبکه در سال آینده است . در ادامه باطنی مدیر آموزش شبکه با نمایش امکانات جدید برای مدیران مهد های کودک سعی کرد فواید استفاده از آن را توضیح دهد با طنی افزود گواهی عضویت تمامی مهد های کودک صادر شده و پس از تائید مدیر کل سازمان بهزیستی استان خوزستان تا پایان هفته آینده آماده برای ارائه به مدیران مهد های کودک خواهد شد مدیر آموزش شبکه گفت در تلاش هستیم لوح فشرده جدید آموزشی که محتوی آموزش کامل تمامی خدمات شبکه تا امروز است را تا فروردین سال آینده در اختیار سازمان بهزیستی و کلیه مدیران مهد های کودک قرار دهیم .