ارسال شده توسط admin در تاریخ دو شنبه ، ۱۷ خرداد ۱۳۸۹
بهزیستی

سرکارخانم باختر/کارشناس مسئول دفترامورکودکان ونوجوانان سازمان بهزیستی استان کرمان

مطابق برنامه ریزی های انجام شده مرحله آموزش مهدهای کودک شهری وروستایی سراسر استان کرمان به اتمام رسید، در این دوره آموزشی که از تاریخ 30/1/89 تا 16/3/89 ادامه داشت از تعداد 434 مهدکودک 301 مهدکودک دردوره حضوریافتند، درمرحله بعدی مقرر است کارشناسان دفاتر امورکودکان ونوجوانان استان کرمان دریک جلسه یک روزه رسما خدمات دهی به مهدهای کودک را آغاز نمایند انشاا... سعید باطنی، مدیر پروژه شبکه مهدهای کودک الکترونیک گفت، یکی از عوامل موفقیت و پیشرفت بسیار سریع مراحل پیاده سازی شبکه در استان کرمان، جدیت و همکاری و علاقه مندی بسیارعالی و مثال زدنی، مسئولان سازمان بهزیستی و مدیران محترم مهدهای کودک می باشد که برخود واجب می دانم بدینوسیله از کلیه این عزیزان صمیمانه تشکروقدردانی نمایم.

 

 

وضعیت برگزاری دوره آموزشی درشهرستانهای استان کرمان

www.emahd.ir/krm

نام شهرستان

تعداد کل

آموزش دیده

سیرجان

25

15

بردسیر

20

20

بم

55

49

رفسنجان-انار

39

36

بافت

11

11

راور

17

12

 شهر بابک

12

2

کوهبنان

3

3

زرند

42

34

رودبار

15

15

منوجان

32

17

کهنوج

33

4

قلعه گنج

39

36

عنبر آبد

55

21

جیرفت

36

26

جمع کل

434

301