ارسال شده توسط admin در تاریخ يک شنبه ، ۱۰ آبان ۱۳۸۸
بهزیستی

مهدهاي کودک سراسر کشور روي وب

در كشور ما به ويژه در دو سال گذشته، به حضور فناوري اطلاعات و ارتباطات در عرصه كسب و كارهاي دولتي و خصوصي توجه بيشتري شده است و برنامه چهارم توسعه كشور نيزدرصدد است شرايط صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات را در كشور متحول کرده و سازمانهاي مختلف ناگزير خواهند بود كه خدمات خود را بصورت الكترونيك ارائه کنند.

:: برای خواندن کل خبر روی همین متن کلیک کنید ::