ارسال شده توسط admin در تاریخ چهار شنبه ، ۷ اسفند ۱۳۹۲
بهزیستی

مطابق هماهنگی های انجام شده توسط سرکار خانم سعیدی معاونت محترم اجتماعی سازمان بهزیستی استان کرمان و سرکار خانم تدین کارشناس دفتر امور کودکان سازمان بهزیستی استان کرمان طی نامه ای از مهدهای کودک جدید التاسیس سه سال گذشته دعوت شد و در تاریخ 30 بهمن ماه 1392 در جلسه ای که در سالن همایش های ارشاد سازمان بهزیستی کرمان واقع در بلوار جمهوری اسلامی ، چهار راه امیرکبیر ، جنب بیمارستان روانپزشکی شهید بهشتی ساعت 8:30 صبح به منظور عضویت و آموزش آن مهدهای کودک برگزار شده بود حضور بهم رساندند / گواهی حضور مدیران حاظر در جلسه صادر شده است که پس از انجام مراحل اداری از طریق کارشناسان تحویل داده خواهد شد.