ارسال شده توسط admin در تاریخ سه شنبه ، ۱ دی ۱۳۸۸
بهزیستی

سرکار خانم باختر / کارشناس مسئول دفترامورکودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی استان کرمان

به گزارش سرکارخانم باختر، کلیه مهدهای کودک شهری وروستایی شهرستان کرمان دوره های موردنیاز جهت استفاده از امکانات موجود درشبکه مهدهای کودک الکترونیک را پشت سرگذاشته اند درحال حاظر دوره های رفع اشکال روزهای زوج از ساعت 9 الی 12 درمحل سازمان بهزیستی برگزار میگردد وی افزود مرحله سوم پیائه سازی ( ارائه خدمات سازمان بهزیستی به مهدهای کودک از طریق شبکه ) به صورت مرحله به مرحله از دیماه آغاز شده است.