ارسال شده توسط admin در تاریخ چهار شنبه ، ۹ دی ۱۳۸۸
بهزیستی

سرکارخانم باختر/کارشناس مسئول دفترامورکودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی استان کرمان

کلیه مهدهای کودک شهری وروستایی شهرستان کرمان دوره های موردنیاز جهت استفاده از امکانات موجود درشبکه مهدهای کودک الکترونیک را پشت سرگذاشته اند درحال حاظر دوره های رفع اشکال روزهای زوج از ساعت 9 الی 12 درمحل سازمان بهزیستی برگزار میگردد وی افزود مرحله سوم پیاده سازی ( ارائه خدمات سازمان بهزیستی به مهدهای کودک از طریق شبکه ) 10/10/88 به صورت رسمی آغاز شد، وی گفت کلیه کارشناسان دفترامورکودکان آموزش های لازم برای ارائه خدمات به مهدهای کودک را پشت سرگذاشته اند باختر افزود ازاین پس کلیه مهدهای کودک الکترونیک درمرحله اول می توانند فرم آمار، بخش نامه فراخوان را ازطریق شبکه دریافت نمایند همجنین با توجه به بستر فراهم شده دوره های مورد نیاز مدیریان و مربیان به صورت مجازی از طریق شبکه برگزار خواهد شد باختر در خاتمه افزود مرحله به مرحله با یاری خداوند خدمات سازمان بهزیستی به مهدهای کودک افزوده خواهد شد.