ارسال شده توسط admin در تاریخ سه شنبه ، ۲۲ بهمن ۱۳۹۲
بهزیستی

در اجرای تفاهم نامه فی مابین شبکه الکترونیک مهدهای کودک و سازمان بهزیستی به شماره 927/905/917 مورخ 90/9/27 دوره آموزشی مربوط به مدیران مهدهای کودک مطابق هماهنگی های سرکار خانم محمدی کارشناس محترم سازمان بهزیستی استان تهران در تاریخ 5 بهمن ماه 1392 در محل اداره بهزیستی شهرستان تهران با حضور تعدادی از مدیران مهدهای کودک برگزار شد مقرر است جلسه آموزشی کارشناسان کلیه مناطق تهران فروردین ماه سال آینده برگزار شود سپس دوره های آموزشی مربوط به مدیران مهدهای کودک به صورت منطقه بندی شده برگزار شود