ارسال شده توسط admin در تاریخ دو شنبه ، ۱۹ دی ۱۳۹۰
مدير پروژه

به گزارش مديرآموزش شبكه مهدهاي كودك الكترونيك ايران،‌هماهنگي هاي لازم درخصوص اجراي مرحله دوم پياده سازي شبكه مهدهاي كودك الكترونيك ايران در استان تهران با كارشناسان محترم سازمان بهزيستي انجام شده است ،‌وحيد باطني گفت كلاس هاي آموزشي چگونگي استفاده از خدمات موجود در شبكه مهدهاي كودك الكترونيك در سايت دانشگاه علمي كاربردي سازمان بهزيستي واقع در ميدان تجريش - خيابان مقصود بيگ - روبروي كوچه نمازي - جنب مدرسه همت برگزار خواهد شد باطني افزود بعد از پايان دوره آموزش ارتباط مديران محترم مهدهاي كودك با تيم پشتي باني شبكه به صورت هاي آنلاين، ‌سمينارهاي آموزشي و تلفني برقرار خواهد شد وي تلفن هاي پشتي باني را به شرح زير اعلام كرد :

2658313 - 0311

2658311 الي 15 - 0311 داخلي 145

09132674097

به گزارش وحيد باطني، ‌مديرآموزش،‌ تاكنون 40 مهدكودك آموزش هاي مقدماتي استفاده از شبكه مهدهاي كودك الكترونيك ايران را پشت سرگذاشته اند باطني افزود چهارشنبه آموزش 60 مهدكودك گروه اول به اتمام خواهد رسيد،‌مرحله بعدي ارائه خدمات سازمان بهزييستي به مهدهاي كودك مي باشد اين مرحله همواره جزء مراحل حساس پياده سازي شبكه بوده كه با ياري خداوند متعال همچنين همراهي مديران محترم مهدهاي كودك اين مرحله با موفقيت طي خواهد شد انشاا...