ارسال شده توسط vahidbateni در تاریخ يک شنبه ، ۲۳ بهمن ۱۳۹۰
بهزیستی

به گزارش مدیر آموزش شبکه مطابق برنامه زمان بندی پروژه برای اجرای مرحله اول پیاده سازی شبکه مهدهای کودک الکترونیک ایران دراستان تهران، به شصت مهدکودکی که از شهرستان های تهران، شمیرانات و ری از طرف کارشناسان سازمان بهزیستی به عنوان گروه اول معرفی شده بودند آموز های لازم جهت استفاده از امکانات شبکه ارائه شد ، با طنی گفت کلاس های آموزش در محل دانشگاه علمی کاربردی طی سه روز و درشش گروه ده تایی برگزار گردید همچنین کارشناسان دفتر امورکودکان و نوجوانان اداره کل و ادارات بهزیستی شهرستان های تهران، شمیرانات و ری آموزش های مورد نیاز به همراه سی دی و جزوه آموزشی ارائه شد . وحید باطنی اضافه کرد با یاری خداوند متعال و همراهی مدیران محترم مهد های کودک در سال آینده کلیه مهد های کودک استان بزرگ تهران تا پایان سال به عضویت شبکه مهد های کودک خواهند پیوست.