ارسال شده توسط vahidbateni در تاریخ دو شنبه ، ۳ اسفند ۱۳۸۸
بهزیستی

جلسه توجیهی کارشناسان استان یزد

به گزارش وحید باطنی ، مدیر آموزش شبکه جلسه توجیهی و آموزش کارشناسان استان یزد 21/10/87 در محل سازمان بهزیستی استان با حضور تمامی کارشناسان استان و شهرستان های تابعه برگزار شد طی این جلسه مدیر آموزش شبکه ابتدا به ارائه گزارش کاملی از نحوه پیاده سازی شبکه پرداخت و در ادامه همراه با جزوات ارائه شده ،نحوه دریافت فرم های آمار ، بررسی ارسال و عدم ارسال فرم ها ، گزارش گیری های مختلف ، ارسال بخش نامه ها ، دعوت نامه ها و نحوه برقراری ارتباط با تمامی مدیران مهد ها و موارد دیگر را شرح داده.