ارسال شده توسط vahidbateni در تاریخ يک شنبه ، ۹ اسفند ۱۳۸۸
بهزیستی

افتتاح فاز دوم پروژه ، و انجام هماهنگی های نهایی برای پیاده سازی 

به گزارش وحید باطنی، مدیر آموزش شبکه پس از بررسی های مقدماتی با سازمان بهزیستی استان یزد ، دو شنبه ، سوم اسفند ماه 88 طی جلسه ای که با حضور جناب آقای فهیمی، معاونت امور اجتماعی، دکتر جعفری مسئول امورIT  سازمان، جناب آقای گلشن ، رئیس اداره بهزیستی شهرستان یزد،  سرکار خانم داورانی، کارشناس مسئول دفتر امور کودکان و نوجوانان و سرکار خانم زارع کارشناس دفتر امور کودکان و نوجوانان شهرستان یزد ، سرکار خانم داورانی کارشناس دفتر امور کودکان و نوجوانان استان ، سرکار خانم حق جو کارشناس دفتر امور کودکان و نوجوانان استان یزد در محل سازمان بهزیستی آن استان تشکیل گردید،

 

ابتدا وحید باطنی، شرح کاملی دخصوص روند پیاده سازی مرحله دوم ،ارائه کرد سپس جناب آقای فهیمی گفت پیاده سازی شبکه مهدهای کودک در استان یزد یکی از اولین پروژه های جامع IT پیاده سازی شده دراستان یزد خواهد بود لذا حمایت همه جانبه آن سازمان را از اجرای یکپارچه طرح در استان یزد اعلام نمود و به بیان نقطه نظرات خود در خصوص پیاده سازی هرچه بهتر شبکه در آن استان پرداخت .